Tuesday, May 17, 2005

Để dành

CUWICU

1 Comments:

Blogger Ech said...

hey , xin chào , những gì bạn post thật giống những gì tôi đựơc biết qua ( học và tìm hiểu ) . Có phải bạn học thầy Vũ Viết Hậu hoặc có quen biết gì thầy ấy không . Mình từng học thầy ấy , đã từng làm bartender , hịên nay mình đang du học . Sound like you live in American now , right ? I live in American , too . So if it's ok , may I contact you ? my e-mail nhapnhom@yahoo.com hoac số phone 713 269 2305 . Mình tên Dân ,rất vui đựơc làm quen với người cùng sở thích

11:03 PM  

Post a Comment

<< Home