Tuesday, May 31, 2005

Một mớ linh tinh!

Nữa

Monday, May 30, 2005

Cám ơn

...

Tuesday, May 17, 2005

Lưu trữ

Bỏ ra ăn dần

Kho

...

Đào bới

...

Nhặt được

CUW

Móc cống

CU

Để dành

CUWICU